COPIEREN IN 1940


Copiëren in 1940

Het is blijkbaar populair om kennis te testen. In dat kader zou de volgende vraag gesteld kunnen worden. Hoe lang duurde in 1940 het maken van een kopie?


Als we deze advertentie uit MAVORS - Maandschrift (met Artilleristisch Tijdschrift) voor Officieren en Reserve-Officieren, voor Vaandrigs en Kornetten van Alle Wapens en Diensten - No. 6 van juni 1940 mogen geloven duurt het maken van één kopie twee minuten.

"Over 10 minuten moet ik 3 copieen hebben van deze stafkaart met ingebrip van de notities" . Al moesten het er 4 zijn in 10 minuten, dan kan dat nog. Een haarscherpe, positieve "Retocé"-copie van welk dovument ook, kost niet meer dan 2 minuten. "Retocé" is dan ook reeds in gebruik bij het Algemeen hoofdkwartier en bij vele andere defensie-instanties. Voor inlichtingen: N.V. Chemische Fabriek L. v.d. Grinten, Venlo, telefoon 2045, 3 lijnen. Uitvindster van het "Retocé"- systeem. Octrooihoudster voor de geheele wereld. In het bezit van 175 octrooien op lichtdrukgebied in en buiten Europa."

Op het plaatje komt een officier aanrijden in een auto en geeft een aanrennende militair opdracht binnen 10 minuten 3 kopieen te maken. Volgens de advertentie kan dit al binnen zes minuten. Dan heeft de officier zelfs nog vier minuten extra tijd over om de kopieen per auto naar de plaats van bestemming te brengen. Wat een tijden...

© Arjen Bosman, 2006


NB
Dit artikel is eerder verschenen in de "Opmars", 11e jaargang, nr. 62, december 2006. OPMARS is het tweemaandelijkse magazine van de Vereniging Historische Militaria (
www.livinghistory.nl).

COPIEREN IN 1940