NEDERLAND WAAKT 1939


Wie?
Nederland

Wat?
Mobilisatie en paraatheid.

Waar
Ter land, ter zee en in de lucht.
O.a. Amsterdam en aan de kust.

Wanneer?
1939

Toelichting
Rodekruistrein, zandzakkenbeveiliging, opkomst van militairen, bouw van schuilplaatsen, inzet van vrouwen, lezen van muurkranten, uitreiken voedselkaarten, defileren...