GROEPSFOTO 4 RI, MOSPOORTKAZERNE, LEIDEN 1939


Panoramafoto van het 4e Regiment Infanterie (4 RI) op het terrein van de Mospoortkazerne in Leiden, mobilisatie 1939

Midden: regimentscommandant Luitenant-Kolonel Buurman (1). De derde officier rechts van hem is luitenant Trouwborst (2). Zie voor hem ook het onderdeel
Egodocumenten.

Groepsfoto 4 RI, Mospoortkazerne Leiden 1939