ERGENS IN NEDERLAND
Ergens in Nederlandveldpost


Op maandag 28 augustus 1939 werd de Algemeene Mobilisatie afgekondigd.
Op dinsdag 29 augustus 1939 moesten de mannen voor hun nummer opkomen en huis en haard in de steek laten. Dit had natuurlijk zowel voor de man als voor verloofde, vrouw, kinderen en familie grote gevolgen. Over en weer werden brieven geschreven of een kaartje verstuurd. Dat dit de nodige bezorgingsproblemen gaf, spreekt voor zich.

Ten allen tijde gold de regel: hoe meer gegevens men over de gemobiliseerde aangaf zonder vermelding van de echte verblijfplaats, des te sneller kwam de veldpost aan.

ONVERWACHT EFFECT

Grenswachter 1:"Wat zit je sip te kijken, is er wat?"
Grenswachter 2: "Of er wat is? Zoolang ik in dit gat zit, heb ik m'n meisje elken dag twee brieven geschreven en nu gaat ze trouwen met den postbode!"

De Wacht, dpl. K. Besseline, 2-II G.B.In de kranten verschenen regelmatig vragen van het publiek over de veldpost:

Vraag:
Is het waar dat - bij verergering van den toestand - de vrouwen niet meer aan hun gemobiliseerde mannen mogen schrijven?

Antwoord:
Neen, onder alle omstandigheden mag geschreven worden naar het wapenadres: dit moet naam, voorletters en militairen rang van den geadresseerde vermelden en verder het onderdeel, waartoe hij behoord of waarbij hij is gedetacheerd, alsmede als aanvulling een aanduiding als: veldleger, vesting Holland, stelling Den Helder, enz.
Het is verboden de plaats waar hij verblijft op het adres te vermelden.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 september 1939


De veldpost was het 'zorgenkindje' van kolonel van den generalen staf H.H. Thoden van Velzen, directeur van den etappen -en verkeersdienst van het hoofdkwartier.
Het hoofdexpeditiekantoor van de veldpost was gevestigd in Den Haag. Eerst in het postkantoor van de P.T.T. aan het Prins Hendrikplein, maar sinds 1 september 1939 in het nieuwe postkantoor aan de Johan Camphuisstraat.
In Leiden en Utrecht waren nog twee expeditiekantoren. Bovendien waren er nog 16 veldpostkantoren. De gezamenlijke sterkte was 400 man personeel. Vanuit de veldpostkantoren werd de post verdeeld door de de facteurs van de legeronderdelen.

ERGENS IN NEDERLAND