KUCH - HET DAGELIJKS BROOD


Kuch - het dagelijks brood

Veenendaal, 21 september 1939 (militair)

Hooggeachte werkezels,
Tot mijn genoegen mocht ik uw hartelijken kaart ontvangen. Ik heb me dat brave gezelschap natuurlijk even goed voorgesteld. Bij ons hier is 't spreekwoord meestal " 't Valt niet mee om netjes te blijven" Maar dat geld voor meer menschen merk ik wel. Toch zit er een goede kant aan, want de eengsgezindheid komt er zoo mooi in uit. Conform besloten. Nu allen een blanke troffel en schop toegewenscht met natte kromme rug.

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaag
Jaap van Teo

(aan: Hans van Cuijk?, Aannemers, Oud Loosdrecht)

Kuch, ons dagelijksch brood

Dat smaakt


Kuch, ons dagelijksch brood

"Ons dagelijksch brood"

 
Kuch, ons dagelijksch brood

De dienst is zwaar...

KUCH - HET DAGELIJKS BROOD