UITBETALING SOLDIJ


Uitbetaling soldij

De soldij is een voorname zaak
En zooals U ziet een drukke taak.


Uitbetaling soldij

O, wat zijn wij heden blij
't is de dag van de soldij!


Uitbetaling soldij

Uitbetaling soldij

Een auto kan ik er niet van koopen,
't Is ook gezonder om te loopen!

UITBETALING SOLDIJ