MET VERLOF


Soldaat met verlof

Is dat even een bof. Ik kom met verlof.

ONVERWACHTE GEVOLGEN

Eskadronskapper: "Luitenant, zou ik wat meer betaald kunnen krijgen voor het scheren, nu de verloven zijn ingetrokken?
"
Luitenant:"Waarom, van Kammen?"
Eskadronskapper: Omdat de jongens nu allemaal van die lange gezichten trekken, luitenant!"

De Wacht, dpl. Th. J. den Hollander, 2e E.W.


Soldaat met verlof

Ik kom a.s. ... dag met verlof!


Soldaat met verlof

Moet je hooren wat 'n bof, ik kom zondag met verlof!


Soldaat met verlof
De tram gaat mij niet snel genoeg!


Soldaat met verlof

Wanneer kom je met verlof?

MET VERLOF