2 MAAL 24 UREN


We leven in een tijd van de soldaten.
Er zit rats, kuch en boonen in de lucht.
Want Mars toont z'n gezicht,
Europa is ontwricht,
dus ook ons kleine Nederland waakt moedig voor z'n plicht.

Ons optimisme heeft ons niet verlaten.
Geen Nederlander slaakt een droeve zucht.
Wij werken allen mee,
ter land en ook ter zee,
brengt arm en rijk, nu in praktijk ons fier "Je Maintiendrai".

En we willen ons landje vrij, dus dienen dat hoort er bij.
Maar als we met verlof gaan zijn we als een kind zoo blij.
Want legt de sergeant-majoor
ons de verlofpas voor,
zegt heel het stel:
"Ik dank je wel
en we gaan er fijn vandoor".

2 maal 24 uuren...
vrij van marschen en van wacht!
Langer kan het feest niet duren,
want dan roept de plicht: "Geef Acht!"

We slapen op de zolders bij de boeren.
Gaan 's avonds met de kippetjes op stok.
Wij staan als goed soldaat,
nu voor ons land paraat,
soms winden wij onszelf eens op en soms het prikkeldraad.

Z'n vredespolitiek blijft Holland voeren.
Wij dienen zonder morren of gemop.
Van grens tot aan het strand,
vaak ergens in ons land,
een dappere schaar van zessen klaar voor Neerlands dierb're grond.

Refrein

Tekst & muziek: Ferry
Gezongen door Bartoes & Tini Lavell