AUF WIEDERSEH'N, MEIN LIEBLING


Auf Wiedersehen, mein Liebling

Een heel verliefd paar,
wachtend op een trein.
Zij snikt en zacht troost hij haar.
Zijn het Franschen, Britten, Duitschers?
't Zijn twee geliefden.
't Scheiden valt zwaar!
Auf Wiederseh'n mein Liebling!
And now goodbye, my darling!
Adieu, chérie, adieu!
'k Ben weer spoedig thuis!

Vergeet nu toch je zorgen!
En denk alleen aan morgen!
Eens zien w'elkaar terug,
in ons eigen huis!
Want eenmaal komt er een dag,
dat elke wolk verdwijnt!
Wacht dan op mij met een lach,
als de zon voor ons weer schijnt!
Auf Wiederseh'n, mein Liebling!
And now, goodbye, my darling!
Adieu, chérie, adieu,
'k ben weer spoedig thuis!
Auf thuis!

1940, tekst en muziek: Jack Bulterman