GEEN OVERPAD


Geen overpad!

Wanneer ze nou vragen: kom laat me d'r door,
we wouwen hier even passeeren?
Dan zeggen we hullie: geen malligheid hoor!
Dat hoef je hier niet te proberen.
Wij geven hier geen overpad.
Bij jullie zijn er wegen zat.
Wij zijn neutraal en houen van vree,
wij blijven neutraal en vechten niet mee!

En als ze dan dreigen: we moeten er door,
Je kunt ons toch immers niet keeren!
Dan zeggen we netjes: dat denk je maar, hoor!
Wij hebben toch ook nog geweren.
Wij hebben kruit en kogels zat,
en weig'ren ieder overpad.
Wij zijn neutraal en houen van vree,
wij blijven neutraal en vechten niet mee!

En als ze dan komen en dringen er door,
en over de grenzen marcheeren?
Dan steken wij even de dijken maar door,
we zullen ze zwemmen wel leeren.
Het land is hier een beetje nat
en deugt hier niet voor overpad.
Wij zijn neutraal en houen van vree,
wij blijven neutraal, al vechten wij mee!

Tekst en muziek: Mr. H.W. van der Mey en Hofland en Hendrik C. Van Oort