IK HOU VAN HOLLAND


Ik hou van Holland.

Holland, met je koetjes en je weiden,
Ik mag jou zo gaarne lijden,
Met je molens aan de vliet.
Holland, al trek ik naar vreemde stranden,
En doorkruis ik alle landen,
Jou vergeten doe ik niet.

Ik hou van Holland
't Landje aan de Zuiderzee.
Een stukje Holland
Draag ik in mijn hart steeds mee.
Daar waar die molens draaien In hun forse kracht
En waar die bollen bloeien In hun schoonste pracht.
Ik hou van Holland
Met je bossen en je hei.
Jouw blonde duinen In bonte rij
Op heel deez' grote aard,
Al ben 'k van huis en haard,
Is 't kleine Holland mij het meeste waard.

Holland, wat een schoonheid jij kan schenken,
Is geen plekje te bedenken
Waar 'k het ooit zo heerlijk vond.
Denk ik aan je mooie zee en stranden,
Blijf ik jou mijn hart verpanden,
Al ga ik de wereld rond.

 

Tekst & muziek: Willy Schootemeyer
Gezongen door Joseph Schmidt