HORTENSIA
De avond valt Hortensia,
het zilv'ren maantje lacht.
Ver weg klinkt een harmonica,
en ik sta hier op wacht.
Ik troost mij met een stillen lach.
't Is morgen Holliday,
want morgen is het Donderdag,
dan eten we haché.

Ik denk aan jou, terwijl m'n ogen turen,
over die hei, waar ik op schildwacht sta.
Ik denk aan jou, in lange bange uren,
ik blijf je trouw, oh mijn Hortensia.

Mijn stroozak is zoo smal en klein,
vol bobbels van het stroo.
Maar ik vraag aan den kapitein,
een bon voor 'n lit jumeau!
Wanneer ik capucijners schrans,
zoo vol van melancholie,
is 't of ik in de spekvetglans
jou bruine oogen zie....

Refrein

Als ik aan de kanonnen sta,
en vuur met zwaar geluid.
Is 't net of mijn Hortensia
haar kleine neusje snuit.
Soms ratelt er een mitrailleur,
dan troost mij inderdaad.
't is net de stem van Tante Trui
die met de buurvrouw praat.

Refrein

Ik heb een avontuur beleefd,
neen, dat vergeet ik niet!
Ik zie iets in de lucht dat zweeft
door ons neutraal gebied.
Ik richt mijn spuit tot vuren klaar,
toen is mijn drift bedaard.
een Nederlandsche ooievaar,
met een oranje staart!
Refrein

Tekst: Jac van Tol, muziek: Joop de Leur