IN DE PETOET


In de petoet!

Daar is voor een soldaat geen beter leventje te denken.
Dan in de petoet, dan in de petoet, dan in de petoet!
Ze vliegen er als gekken, op de minste van zijn wenken
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
De wanden zijn bekleed met prima handgedrukt velours,
een kostbaar Perzisch kleed ligt op de pasgewreven vloer
en iedereen vertroetelt 'm als was 't een eigen broer.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!

Des morgens komt 't meisje van de Overste hem wekken.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
Ze vraagt hem waar hij wenscht dat men 't ontbijt voor hem zal dekken.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
Ze kookt zijn bordje pap en maakt z'n bad alvast gereed,
precies de goeie warmte: niet te koud en niet te heet,
een mensch vat soms al kou wanneer hij zoo'n klein pietsie zweet!
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!

Hij nuttigt in pyama nog een sandwich en een sherry.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet.
Het ochtendblad negeert hij dat meldt toch alleen maar herrie.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet.
Van oproer en van staking, op het nippertje gesust,
van brandjes, goed verzekerd, maar helaas te vroeg gebluscht.
Wat heeft ie aan die soesah? Hij zit louter voor z'n rust.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet.

Hij neemt de telefoon en belt een dame van zijn kennis.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
Zeg pop, heb jij ambitie in een klein partijtje tennis?
Hier in de petoet, hier in de petoet, hier in de petoet!
Of weet je wat je doet zeg, breng gerust wat luidjes mee,
'k bestel dan haal ik bij de wacht wel wat gebakjes en wat thee,
dan maken wij een dansje tot de bel gaat voor 't diner.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!

En 's avonds na 't eten drinkt hij eerst z'n pousse-cafétje.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
Dan wordt er wat gepokerd of ze keuvelen een beetje.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
En meldt de klok het einde van het dagelijksch gedoe,
dan gaan ze naar hun bed een beetje hangerig en moe,
de vrouw van den sergeant dekt met een zoen haar jongens toe.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!

Het is natuurlijk niet zoo, maar het hoorde zoo te wezen.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
Alleen .. er was waarschijnlijk spoedig plaatsgebrek te vreezen.
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!
De rust die 't daar zoo prettig maakt was stellig gauw eraf.
Want binnen veertien dagen zat voor d'een of and're straf
Het hele Hollandsch' leger met zijn Generalen Staf
Al in de petoet, al in de petoet, al in de petoet!

1934, uit de film "Het Meisje met de Blauwe Hoed"
Tekst: Alex de Haas, muziek: Max Tak, gezongen door Lou Bandy