INFANTERIELIED

 
Wij zijn van d'Infanterie
't wapen groot en sterk.
Door alle eeuwen heen
was Zij de draagster van 't gewin.
Voorwaarts,
granaat gereed,
op de vijand in,
volhardt door alles heen.
Grijpt hem aan,
slaat hem neer
en overwin!