MOBILISATIELIEDJES


Het meisje met de blauwe hoed

Louis Noiret als Kobus Kuch

Louis Noiret als soldaat Kobus Kuch.


Bij het zeer vele dat tijdens de mobilisatie op het gebied van Ontwikkeling en Ontspanning (O en O) de aandacht had, werd de muzikale opvoeding van de gemobiliseerden zeker niet vergeten.

Het was met die muzikale opvoeding mager gesteld, zoals blijkt uit een ingezonden brief :

"Hoe ik ook zoek in mijn herinnering nergens ontdek ik den zingenden soldaat van het Nederlandschen leger, of het moest zijn bij een reportage van een O. en O. avond, en nog een enkele maal op marsch.
Op marsch: het hoogtepunt van het repertoire is dan "Prikkeldraad", maar van zingen is meestal geen sprake. Over het algemeen wordt er wel zoo geschrééuwd, dat men spoedig buiten adem is, waardoor het zingen den marsch verzwaart inplaats van verlicht..."

Dpl. sold. Albert Schiks in 'De Wacht' nr. 18, 16 maart 1940Tijdens de eerste wereldoorlog was op last van de Minister van Oorlog de
"Zangbundel voor het Nederlandsche Leger" uitgegeven (1915). Op het titelblad stond als motto:

"Weest met mij de dragers van 't Hollandsche lied.
O, breng het in huizen en zalen.
Het blijve uw trots, ons vaderlandsch lied,
dat lied onzer eigene tale."

Het Nederlandse leger had in 1939 dus in eerste instantie alleen deze zangbundel met een verouderd repertoire tot zijn beschikking. Relatief van jonge datum waren de liedjes uit de bioscoopfilm "Het Meisje met de Blauwe Hoed" uit 1934, waarin soldaat Daantje Pieters een hoofdrol speelt. Deze film was gebaseerd op de in 1927 door Johan Fabricius geschreven soldatenroman met dezelfde titel.

Van 1936 tot begin jaren 50 zond de AVRO het populaire radioprogramma
"De Bonte Dinsdagavondtrein" uit. Dit was een vrolijk cabaret met o.a. optredens van het duo Snip & Snap. Tijdens de mobilisatie werden hier veel van de bekende mobilisatieliedjes gezongen.

Tijdens de mobilisatie kwam nieuw materiaal beschikbaar door de optredens van Louis Noiret als soldaat
Kobus Kuch uit Burgerbrug. Ook de revue "Wij in Holland" van Lou Bandy leverde een aantal bruikbare liederen op.

In 1940 verscheen er zelfs een boekje onder de titel "De Nieuwste Mobilisatie-Klanken 1940". Hierin stonden onder andere liedjes van de tekstschrijvers Jacques van Tol en Ferry.

MOBILISATIEKLANKEN