WAAR IS DE KNOOP...?

 
De hele sectie is van streek,
De korporaal van deze week,
Die hield vandaag appèl 't is kras,
En miste één knoop van zijn jas,
't Was erg genoeg.
En ieder vroeg:
Waar is de knoop van de kraag van de jas
van de korporaal van de week?
Want iedereen is bleek!
En alles is van streek!
Want waar is de knoop van de kraag van de jas
van de korporaal van de week.

En de sergeant riep: sectie halt!
Wat is het, waar mijn oog op valt?
Nu ik hier zo te lopen loop?
Zeg korporaal je mist een knoop...
't Was erg genoeg
En ieder vroeg:

Refrein

En toen kwam de sergeant-majoor,
En bromde: hoor, wat hoort mijn oor?
Korpraal drie dubb'le dooie dood,
Acht dagen water, en droog brood!
't Was erg genoeg.
En ieder vroeg:

Refrein

Maar toen de luit te eten zat,
Toen riep hij eensklaps: wat is dat?
Wat zijn die bruine bonen rauw!
Maar hij gaf juist die knoop een knauw!
't Was erg genoeg,
En leder vroeg:

Refrein

 

Tekst: Jacques van Tol, muziek: Joop de Leur