GEEF ZE EENS EEN KOPJE KOFFIE!


Geef ze eens een kopje koffie!

Aan de kust en aan de grenzen
ligt de bloem van Nederland.
Kerels waar je op kunt bouwen
en van ied're rang en stand,
ver van huis en wat hen lief is
zijn ze dag en nacht paraat.
Menschen, zet je hart dus open
voor den Neerlandschen soldaat!

Geef ze eens een kopje koffie
Geef ze eens een vriendelijk woord,
Geef ze eens een fijn sigaartje
'n Cigaretje enzoovoort.
Geef ze 's avonds een uurtje vreugde
en gezelligheid
Want het meest van alles
mist toch de soldaat z'n huiselijkheid.


Aan de kust en aan de grenzen
in kazerne, schoolbarak,
ondervinden de soldaten
dikwijls veel ongemak.
Naar hun meisje, vrouw of kind'ren
gaan dan hun gedachten heen,
en met zijn twintig op één kamer
schrijven ze: " 'k ben zoo alleen!"

Refrein

Moeder, heb je ook een jongen
die daar ligt zoover van huis.
Had je hem niet graag
een avond weer genoegelijk bij je thuis?
Kan dat niet, vraag dan een ander
eens een uurtje aan je disch,
en vergeet dan dat 't een jongen
van een and're Moeder is..........

Tekst: Anny de Hoog, muziek: Billy Brond