DE KORPORAALWie zie je als j' in dienst komt voor een 'hooge oome' aan?
De korporaal, de korporaal.
Wie leert je 't allereerste netjes in de houding staan?
De korporaal, de korporaal.
Wie snoept er in de keuken van het vleesch en van de visch?
En wie is steeds de pisang als iets niet in orde is?
Wie staat er voor sergeant en luitenant dan voor schandaal?
De korporaal, de korporaal.

Wie helpt je bij d'inspectie als ie nog een vlekje vindt?
De korporaal, de korporaal.
Wie is voor de rekruten de vertrouwensman, de vrind?
De korporaal, de korporaal.
Wie geeft er zich in de petoet van diepe meelij blijk?
Wie speelt in dienst voor vader en voor moeder tegelijk?
Wie heeft tenslotte toch de sympathie van allemaal?
De korporaal, de korporaal.