MIJN NEDERLAND

 
Waar de blanke top der duinen,
schittert in den zonnengloed.
En de Noordzee vriend'lijk, bruisend,
Neerlands smalle kust begroet,
juich ik aan het vlakke strand,
juich ik aan het vlakke strand,
'k Heb u lief mijn Nederland!
'k Heb u lief mijn Nederland!

Waar het lachend groen der heuvels,
't kleed der stille heide omzoomt.
Waar langs rijk beladen velden,
Rijn of Maas of Schelde stroomt,
klinkt mijn lied op ouden trant:
klinkt mijn lied op ouden trant:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!

Blijf gezegend, land der vad'ren,
make u eendracht sterk en groot,
blijve 't volk der Koninginne
houw en trouw in nood en dood!
Doe zoo ieder 't woord gestand:
Doe zoo ieder 't woord gestand:
'k Heb u lief, mijn Nederland!
'k Heb u lief, mijn Nederland!

Tekst en muziek: P. Louwerse en Richard Hol