MOBILISATIE

 
Weer zijn onze troepen,
ter bescherming opgeroepen
van 't volk, hier te lande
gewapend tot de tanden.
Zij willen geven, hun leven
voor hen die achterbleven.
Hoe zwaar 't valt, de humor wordt nooit vergald.
En in een lange, overvolle trein
die hen zal brengen, waar ze moeten zijn,
zingen zij een vrolijk lied.
Wij zijn niet bang, wij treuren niet.
Dan breekt de tijd van scheiden aan.
Manhaftig slikken zij en pikken een traan.
Nog vlug een groet, daar gaat de trein
uit volle borst klinkt dit refrein:

Wij gaan mobiliseren
Beducht tegen elk gevaar.
niets kan ons deeren,
geen offer is ons te zwaar.
Vader, moeder, onz' vrouwen
trots op ons Regeeringsbeleid.
allen zijn zij vol vertrouwen
op Neerlandsch Neutraliteit.

Tekst: J. Marcus, melodie: Ganzenmarsch