NEUTRALITEITSMARSCH

 
Opnieuw staat de wereld in vlammen.
Een laaiende brand bedreigt,
als we haar zelf niet keeren,
de grens van ons land.
Opnieuw trokken tallooze scharen,
gewapend ten strijd.
Maar wie ook der partijen,
tot meedoen ons wil vleien,
klink' tevoren in de ooren:
't Fiere woord: "Neutraliteit!!!"

We willen niet links en we willen niet rechts,
we willen enkel blijven die we zijn!
We gunnen geen mensch ter wereld wat slechts
wanneer ze ons maar laten die we zijn.
Maar wee! Als iemand ons wil knechten,
dan zullen we vechten, om het pleit te beslechten!
We willen niet links en we willen niet rechts,
we willen vrije Nederlanders zijn.

We zijn zonder morren gekomen,
op het eerste appel van het land.
Vanuit dorpen en steden,
gewillig en snel.
't Besef dat het ging om ons landje,
en om ons bestaan,
dreef alle kleine klachten,
meteen uit de gedachten.
Kalm en waardig staan we vaardig,
om elken aanval te weerstaan!

Refrein

Versterkt werden grenzen en kusten
bewaakt door de lucht, we staan
tot de tanden gewapend.
Voor niemand beducht!
Al mag er op aarde geen volk zijn,
zoo vreedzaam als wij,
toch zal het goed en leven
als 't moet blijmoedig geven.
Bij het weren en het keeren
van geweld en dwing'landij!

Refrein

1940, tekst: Alex de Haas, muziek: Max Tak