SERGEANT MAJOOR


De Sergeant Majoor

Wie is de vriend van iedereen,
de raadsman der soldaten?
Waar kan in 't kamp de miliciŽn
zich voetstoots op verlaten?
Wie hoort ons leed en liefde aan,
wie geeft "verzoekies" door?
De vader van de compagnie,
't is de Sergeant-Majoor!

Sergeant-Majoor, ik wou U vragen.
Sergeant-Majoor, kan 'k met verlof?
Sergeant-Majoor, 'k wou me beklagen,
de kok z'n prakkie was vandaag een reuze "sof."
Sergeant-Majoor, m'n zus gaat trouwen.
Sergeant-Majoor, mag 'k nou naar huis?
'k Wou voorschot op m'n tractement,
't Is voor een huwelijkspresent!
Schiet me wat voor!
Sergeant-Majoor!
Sergeant-Majoor!

Wie is het die de straffen kent,
wie kent er onze nukken?
En kom je soms met smoesjes aan,
bij wie zal dat nooit lukken?
Wie leert ons allereerst de tucht,
wie heeft je 't eerste door?
Wie is de goedheid in persoon?
't Is de Sergeant-Majoor.

Refrein

Het voorpoortaal naar de kaptein,
de schrijver van het passie?
Een hart van goud en dito strepen,
onder en op z'n jassie!
Het zilver dat hij bij zich heeft,
daar salueer je voor!
Want wie betaalt ons tractement?
't Is de Sergeant-Majoor.

Refrein

1939, tekst: Anton Beuving, muziek: Louis Noiret
Gezongen door Kobus Kuch