SOLDATENLIEDJE


Soldaat en z'n meissie

Daar was 'reis een soldaatje,
die hield van zoet jolijt.
Hij had een kwartje traktement
en ook een hupsche meid.
't Was 's morgens exerceeren,
voormiddags op corvee,
namiddags in de polderbroek
en 's avonds op naar stee.

Op Maandag fourageeren,
op Dinsdag naar de hei.
Op Woensdag voor de grap op wacht
en Donderdags niet vrij;
Op Vrijdag groote inspectie,
op Zaterdag geen duit,
op Zondag zwaar van traktement
en met zijn meissie uit.

Zij hangt als een hengselmandje
aan 't blauw (grijs) van 't Vaderland.
Hij heeft een razende appetijt
en zij heeft proviand,
Zij - netjes in de puntjes,
Hij - glimmend als een tor,
den heelen dag in groot tenue
en 's Maandags in de nor.

WOI, tekst en muziek: G.W. Lovendaal en H. Zagwijn