'T IS PLICHT DAT IED'RE JONGEN

 
't Is plicht dat ied're jongen
aan d'onafhanklijkheid,
van zijn geliefde vaderland
zijn beste krachten wijdt.

Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
Voor Koningin en Vaderland, waakt ied're jongen mee!
Voor Koningin en Vaderland, waakt ied're jongen mee!

Als Vaderlandsche jongens
beminnen wij den grond,
waarop het graf der Vaderen staat
en onze wieg eens stond.

Refrein

Komt ooit de vijand naken
Is 't Vaderland in nood,
dan staan wij pal en blijven het
getrouw tot in den dood.

Hoezee! Hoezee! Voor 't Vaderland hoezee!
Hoezee! Hoezee! Voor 't Vaderland hoezee!
Ja, Nederland wij allen zijn U trouw tot in den dood.
Ja, Nederland wij allen zijn U trouw tot in den dood.

"Slechts eendracht maakt ons magtig!"
zij immer het parool.
Een driekleur met oranjestrik
van vrijheid het symbool.

Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
Hoezee! Hoezee! Voor Nederland hoezee!
Voor 't Vorstenhuis en Nederland, waakt ied're jongen mee!
Voor 't Vorstenhuis en Nederland, waakt ied're jongen mee!

1870, mars, tekst en muziek: J.J.F. Waf en C.A. Brandts Buys