WIJ WILLEN HOLLAND HOUEN

Wij willen Holland houen, ons Holland fier maar klein!
Wij blijven 't hou en trouwe, wat ook zijn lot moog' zijn!
En wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit,
hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit!
Hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit!

En vast aan onze zijde zal Hollands Leeuw daar staan,
die zal het nimmer lijden, dat Holland zal vergaan.
Zoolang de Leeuw zal dragen, zijn zwaarden zijne kroon,
zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon!
Zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon!

Ons Holland zal niet vallen, zal nimmer vergaan;
de Leeuw staat met ons allen, zal met ons blijven staan!
De Leeuw zal Holland houen zijn zwaard en zijne kroon
en tot den dood getrouwe bewaken volk en troon!
En tot den dood getrouwe bewaken volk en troon!

Tekst en muziek: Mr. H.W. van der Mey en Adr. P. Hamers