-ZANGBUNDEL VOOR HET NEDERLANDSE LEGER 1915Diverse uitvoeringen van de zangbundel uit 1915,
met een later supplement.