ZILVERVLOOT

 
Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
de Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
en appeltjes van Oranje.

Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein zijn naam is klein,
zijn daden bennen groot,
zijn daden bennen groot,
die heeft gewonnen de Zilveren Vloot.

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje,
kom klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
en rol me de matten van Spanje!"

Refrein

Klommen niet de jongens als katten in 't want
en vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand,
tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Refrein

Kwam er nu nog eenmaal zoo'n Zilveren Vloot,
zeg zou jelui nog zoo kloppen?
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot,
maar stil in je hangmat stoppen?

Wel! Neerlandsch bloed,
dat bloed heeft nog wel moed!
Al bennen we niet groot,
al bennen we niet groot,
We zouen nog winnen, een Zilvervloot!

Tekst en muziek: J.P. Heye en J.J. Viotta