BIDPRENTJE C.J. DANIELS, 11 R.I.


Bidprentje C.J. DaniŽls, 11 R.I. Bidprentje C.J. DaniŽls, 11 R.I. Mr. C.J. DANIELS

Waarn. griffier bij de Arrond. Rechtbank te Maastricht
RESERVE 1e LUITENANT VAN HET NEDERLANDSCHE LEGER

gesneuveld in den dienst voor zijn Vaderland, den 11en Mei 1940 aan den Grebbeberg in den leeftijd van 29 jaren.

Voor zijn strijdmakkers een trouw kameraad, droeg hij vůůr den strijd waarin hij viel, zorg dat allen in vereeniging met God, een beter leven zouden kunnen ingaan.

Res. 1e luitenant mr. C. J. DaniŽls, 11 R.I., gevallen: 12 mei 1940 - Grebbeberg (29 jaar)
- meer info -