BO-UV: BUITENGEWONE OPROEPING UITWENDIGE VEILIGHEID - 1939


Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid 1939: BOUV


De achterzijde van de persoonlijke lastgeving BO-UV.

Op deze zijde staat aanvullende informatie over de regeling vrij vervoer.

BO-UV: BUITENGEWONE OPROEPING UITWENDIGE VEILIGHEID - 1939