BO-UV: BUITENGEWONE OPROEPING UITWENDIGE VEILIGHEID - 10 MAART 1939


Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid 10 maart 1939


De waarschuwing uit envelop P is bewaarheid: in envelop Q zit de persoonlijke lastgeving of wel buitengewone oproeping tot opkomst in werkelijken dienst.

In dit geval gericht aan Reserve luitenant G.N.G. van Rooijen, bestemd voor de 1e compagnie van het 1e bataljon van het 27e Regiment Infanterie: 1-I-27RI
De officier dient zicht te melden in het Lyceum aan de Lange Schijfstraat 92 te Tilburg.

De oproeping is gedateerd op 10 maart 1939 en ondertekend door een kapitein, als hoofd verbonden aan het mobilisatiebureau van het 3e Regiment Infanterie (3 RI) in Bergen op Zoom.

BO-UV: BUITENGEWONE OPROEPING UITWENDIGE VEILIGHEID - 10 MAART 1939