DIENSTPLICHTBESTEMMING 8 SEPTEMBER 1938


Dienstplicht: kennisgeving van bestemming 8 september 1938

Op last van het Departement van Binnenlandsche Zaken stuurde het gemeentebestuur van 's Gravenhage op 8 september 1938 deze kennisgeving van bestemming in verband met de dienstplicht "Aan den ingeschrevene voor den dienstplicht voor de lichting 1939, lotingsnummer 3133, E. E. Denekamp, Sweelinckplein 30, 's Gravenhage"
Bericht over garnizoen, korps en tijdvak van inlijving zou later volgen. Vrijstelling kon onder bepaalde onstandigheden aangevraagd worden, bijvoorbeld vanwege kostwinnerschap of persoonlijke onmisbaarheid. Informatie over vrijstelling stond aan de achterzijde.

DIENSTPLICHTBESTEMMING 8 SEPTEMBER 1938