VERENIGING HISTORISCHE MILITARIA - WERKGROEP NEDERLAND PARAAT


Werkgroep Nederland Paraat 1940 staat klaar


VHM - VERENIGING HISTORISCHE MILITARIA
VHM logo: MARS, de Romeinse god van de oorlogIn Nederland bestaat sinds 1991 de Vereniging Historische Militaria, de VHM. Deze vereniging houdt zich onder andere bezig met levende militaire geschiedenis. Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.
De VHM heeft meerdere werkgroepen, waaronder de werkgroep "Nederland Paraat 1940".WERKGROEP NEDERLAND PARAAT
Deze werkgroep richtte zich in eerste instantie op reenactment van het 4e Regiment Infanterie, maar inmiddels zijn de leden op vele fronten actief: regiment wielrijders, artillerie, cavalerie etc. De werkgroep richt zich nu op twee periodes: 1900 en 1940. Klik voor meer informatie op het logo hiernaast.
Sinds 1991 hebben de werkgroepsleden in wisselende samenstelling meegewerkt aan verschillende evenementen in binnen- en buitenland. Een selectie uit de optredens van Nederland 1940 is hier in foto's en video te zien.