DE WACHT & "IN DE WACHT"


Speciaal stofomslag voor de soldatenkrant "De Wacht"


De Wacht no.26, 11 mei 1940


DE WACHT

De titel van de nieuwsbrief "In de Wacht" is natuurlijk gebaseerd op de tijdens de mobilisatie uitgegeven legerperiodiek en soldatenkrant "De Wacht: weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk".

Het blad werd uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging "Ons Leger" met instemming van den opperbevelhebber van land- en zeemacht.

Het moest een onderhoudend, 32 bladzijden tellend, rijk geillustreerd weekblad worden. "Het wel en wee van den gemobiliseerden soldaat en matroos moet er zich in kunnen afspiegelen." Naast nuttige berichten en mededelingen voor de gemobiliseerden was er ook ruimte voor ernst, luim, sport, wetenswaardigheden, knutselwerk, kaartspellen, korte verhalen, gedichten, liederen en prijsraadsels.

Om een groot bereik te halen was de prijs laag gehouden: voor de gemobiliseerde slechts 3 cent per no. voor anderen was dit 10 cent.

De eerste Wacht verscheen op 18 november 1939 en op 11 mei 1940 verscheen nummer 26 als laatste.IN DE WACHT

De nieuwsbrief "In de Wacht" verschijnt onregelmatig (2-3 x per jaar) en alleen als de website een grotere update heeft ondergaan. Deze update wordt in de nieuwsbrief toegelicht.

Oude nieuwsbrieven zijn hier altijd na te lezen.