NIEUWSBRIEF "IN DE WACHT" - 9

IN DE WACHT - 9
Nieuws over de website www.leger1939-1940.nl
1 juni 2005
Het is al weer 5 maanden geleden dat In de Wacht nr. 8 verscheen. Tijd om iedereen weer eens op de hoogte te brengen van veranderingen en bijwerkingen. En als je lang niet op bezoek bent geweest, dan is er veel nieuws te zien en te lezen.

Uiterlijk van de website
De opmaak van de site is een beetje gewijzigd, met name de boven- en de onderzijde van de pagina's. De menubalk is verplaatst van onderaan de pagina naar direct onder de website-titel. De titel is qua vorm aangepast. Ook de indexpagina is gewijzijgd.
Bij alle links in de menu's zijn de onderstrepingen verwijderd - hier zijn de links nu herkenbaar aan de kleurwijziging (van wit naar zwart) en het verschijnen van het handje. Op de overige tekst- en afbeeldingenpagina's zijn de onderstrepingen wel gebleven, zodat ze daar meer opvallen.

EGODOCUMENTEN
Het onderdeel Egodocumenten is nieuw toegevoegd. Het betreft hier albums, waarin foto's, documenten en voorwerpen van een individuele militair bijeengebracht zijn om zo zijn verhaal - soms tot in kleine details - te vertellen. Er zijn inmiddels vier albums beschikbaar: Jager Diekstra, Wielrijder Van Dort, Infanterist Ochquee en Kustartillerist Cleijpool (deels). Het materiaal voor dit onderdeel is aangeleverd door de websitebezoekers zelf: in de vier genoemde albums steeds door een zoon van de betreffende militair. Voor het ter beschikking stellen van het materiaal en de informatie wil ik hen nog eens heel hartelijk bedanken.
De albums zijn voorlopig ondergebracht op een gratis fotosite, vanwege de vele ruimte die er nodig is en de daar aangeboden fraaie presentatie in albumvorm. Er wordt echter gezocht naar een vergelijkbare presentatie binnen de website zelf.

UNIFORM & UITRUSTING
Helaas nog geen nieuwe interactieve militair. Alleen bij de Officier Infanterie Gala zijn de verschillende fouragères toegevoegd.

MOBILISATIEKLANKEN
Er zijn teksten van 14 liedjes en 7 korte muziekfragmenten toegevoegd. Wat betreft de muziekfragmenten opnieuw dank aan Caspar van de Berg. Inmiddels zijn 62 liedjes verzameld, waarvan er 28 deels te beluisteren zijn.

MEMORABILIA
Onder elk hoofdstuk zijn nieuwe objecten toegevoegd. Het hoofdstuk Capitulatie is nieuw.

ARTIKELEN
Aan de lijst is een artikel toegevoegd over de Geschiedenis van het Korps Kust Artillerie tot 1937. Deze tekst behoort tot de documenten van kustartillerist Jan Cleijpool (zie Egodocumenten) en is in 1937 geschreven door twee officieren van de Kustartillerie.

LEVENDE GESCHIEDENIS
De VHM-werkgroep Nederland Paraat was op 10 mei 2005 aanwezig bij de herdenking van de Slag om Ypenburg. Samen met de Landsverk van het Cavaleriemuseum gaven zij een extra historisch tintje aan de bijeenkomst op het voormalige vliegveld. Een kort filmpje laat het opstellen voor de eregroet zien.

VRAAG & ANTWOORD
Hier is een oproep opgenomen voor informatie over soldaat Wijt, in 1939 aangesloten bij het Korps Motordienst.

1939-1940 IN HET NIEUWS
Hier zijn twee krantenartikelen over de herdenking van het bombardement van de Moerdijkbrug in 1940 te lezen.

FOTO VAN DE MAAND
De foto van de maand is zoals gebruikelijk maandelijks vernieuwd. We proberen hiervoor niet eerder gepubliceerde foto's te gebruiken en dat is toch weer een paar keer gelukt (februari, april en juni).

BIJWERKINGEN
Tip: Wil je precies weten welke pagina's sinds de vorige bijwerking zijn gewijzigd of toegevoegd, kijk dan op de updatepagina en klik daar op de linkerbovenhoek.


Jacqueline Hoevenberg
webmeesteres